Reklam
Reklam
Taşköprülülerin Buluşma Adresi Taşköprü Postası'na Hoşgeldiniz -
$ DOLAR → Alış: 5,30 / Satış: 5,32
€ EURO → Alış: 5,99 / Satış: 6,02

İLAN : TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN

İLAN : TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN
  • 24.06.2017
  • 559 kez okundu
Reklam

Belediyemize ait gayri menkullerin  satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi uyarınca Encümen huzurunda Açık İhale Usulu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin Adresi                                               :Harmancık Mah.M.Gazi cad. No:2 Taşköprü

a)-Telefon ve fax numarası                               :03664171058 Fax:03664172621

b)-İhale dokümanın görülebileceği yer          :Taşköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

c)-İhalenin yapılacağı tarih                                :18/07/2017 Salı  Saat:15:00

d)-İhalenin yapılacağı yer                  :Taşköprü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

e-)İhalenin Şekli                                  :2886 D.İ.K 45.maddesi (Açık İhale)

2-İhale Konusu İşin Adı

a)Taşköprü İlçesi Ağcıkişi mahallesi 188 ada 25 parsel 500,00m2 arasa, muhammen bedeli 23.000,00.-TL (Yirmi üç bin )+KDV

3-Geçici Teminat Tutarı :İstekliler teklif ettikleri bedelin %3(yüzdeüç) den az olmamak üzere  kendi belirleyecekleri tutarda geçici  teminat  vereceklerdir.

4-İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:

                4.1-)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti

4.2-)Tüzel kişi olması halinde ihale mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/vaya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.3-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.4-)Şekli ve içeriği idari şartnamede TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

belirlenen geçici teminat

4.5-)Belediyemiz ilgili servislerinden alınmış,beyanname,emlak su vb. borcu yoktur yazısı

4.6-)İkametgah belgesi

4.7-)Tebligat için Adres beyanı

5-İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

                5.1 İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve  250.-TL(İkiyüzellilira) karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden satın alınabilir.

5.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  1. 6. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ