Reklam
Reklam
Taşköprülülerin Buluşma Adresi Taşköprü Postası'na Hoşgeldiniz -
$ DOLAR → Alış: 6,12 / Satış: 6,15
€ EURO → Alış: 6,82 / Satış: 6,85

İLAN: TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BETON BÜZ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLAN: TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BETON BÜZ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
  • 03.08.2017
  • 612 kez okundu
Reklam

Madde 1 – İŞİN TANIMI
Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde orman yollarındaki çalışmalarının yürütülmesi
amacıyla çalışma alanlarındaki yağmur suyu drenajında vb kullanılmak üzere; ‘Beton Büz
Alımı İşi’dir. Bu kapsamda toplamda 530 metre büz satın alınacaktır.
Madde 2 – GENEL ŞARTLAR
– Beton borular TS 821 EN 1916 standardına göre üretilmiş olacaktır.
– İhaleye katılacak firmalar TS 821 EN 1916 belgesini teklif ile birlikte vereceklerdir. İstenilen belgeyi
ibraz etmeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
-Boruların iç ve dış yüzeyi düz ve pürüzsüz olacaktır. Borular homojen ve üniform bir yapıya sahip
olacaktır. Beton döküm sırasında segregasyona uğramış borular kesinlikle teslim alınmayacaktır.
Madde 3 – TEKNİK ÖZELLİKLER
İlgili standartlar ve şartnamelerine göre uygun miktarda granülometrik analiz ve laboratuar deneyleri
sonucunda bulunacak oranlar dahilinde agrega ile çimento ve suyun temin edilerek, istenirse
kimyasal ya da mineral katkı kullanılarak beton hazırlanacaktır. Betonarme borularda, SDÇ 42,5
(Sülfata Dayanıklı Çimento) çimento kullanılacaktır. Borular, standartlara uygun süre miktarınca ve
tekniğince kürlenmiş olacaktır.
Boruların uzunluğu aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olacaktır. Bütün borular TS 821 EN 1916’ya
uygun olacaktır. Tüm borular kendinden muflu şekilde birleştirmeye uygun olacaktır.
İstenilen boru çapları, uzunluk ve adetleri aşağıdaki gibi olacaktır.
Çap (mm) Uzunluk (L) MİKTAR
Ø600 1 – 1,5 Metre 530
Madde 4 – MUAYENE VE DENEYLER:
Beton ve betonarme boruların imalinde kullanılan hammaddenin özellikleri, menşei ve kimyasallara
karşı dirençleri ile ilgili belge ve malzemeye ait analiz raporu, imalat aşamasında idarece talep
edilmesi halinde idareye teslim edilecektir.
Beton ve betonarme boruların muayene ve kabullerinde komisyonun seçtiği numuneler, testler ve
kargo ücret masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere Üniversite, Karayolları vb. resmi
kurum laboratuvarlarında, Yetkili Kurumlarca akreditasyonu yapılmış laboratuvarlarda ve/veya
fabrikada yetkili makamlarca onaylı güncel kalibrasyonu yapılmış makinelerin bulunduğu laboratuvarlar
mevcut ise fabrikada da idari personel eşliğinde deneyler yaptırılacaktır. Deney öncesi, deney
sırası ve deney sonrasındaki tüm sorumluluklar yükleniciye aittir. Deney sonuçları konusunda
uyuşmazlığa düşülmesi halinde hakem laboratuvar olarak; Üniversite, Karayolları vb. resmi kurum
laboratuvarları Yetkili Kurumlarca akreditasyonu yapılmış laboratuvarlar seçilecektir.
İdare, istediği zamanlarda boruların üretim aşamasında, imalatın yapıldığı fabrikada imalat kontrolü
yapacaktır.
İdare, gerekli gördüğü deneylerden bir kısmını veya tamamını yaptırabilir. Deneyin miktarı, kaç kez
yaptırılacağı ve çeşidi konusunda takdir İdareye aittir. Deneylerin sonucu bağlı olduğu şartnamelere
uygun olacaktır. Uygun değilse numunenin alındığı parti, “Teslimata İlişkin Hükümler” kısmına
göre değiştirilerek yeni parti getirilecektir. Yeni partiden seçilen numune tekrar deneye tabii tutulacaktır.
Deney sonuçları gelmeden hakediş yapılmayacaktır.
Madde 5 – NUMUNE ALMA
Teslimat yerine gelen beton ve betonarme borular içinden muayene ve deneyler için İdarece rastgele
seçilen numuneler İdare personeli eşliğinde geri gönderilerek istenilen testler yapılacaktır.
Teste gönderilen numuneler hakedişe dahil olmayacaktır. Yapılan testlerin maliyetleri yükleniciye
aittir.
Madde 6 – HAKEDİŞLER
Sözleşme imzalanmasından sonra 30 gün sonra bütün ürünler teslim edilecek, hakedişler bütün
ürünlerin teslimi ve muayenesi sonrası yapılacaktır.
Madde 7 – TESLİMATA İLİŞKİN HÜKÜMLER
-Yüklenici tarafından üretilerek, üretim yerinde yüklenip nakliyesi yapılarak İdare stok sahasına getirilen
boruların, sahada boşaltılması ve istiflenmesi işlemleri yine yüklenici tarafından yapılacaktır.
Taşıma sonrasında her boy büzde kontrol yapılacak, yapılan kontrollerde uygun bulunmayan büzler
iade edilecektir. İdare iade ettiği her boy büzü yüklenici firmadan tekrar isteyecektir. Yüklenici
bu durumda herhangi bir ilave bedel talep etmeyecektir.
-Deney sonuçlarının teknik şartname hükümlerine uymaması durumunda, teslimi gerçekleştirilen
büzler İdareye ait depodan en geç 5 (beş) iş günü içerisinde geri alınacaktır ve hakedişe dahil olmayacaktır.
Yüklenici bu durumda geri gönderilen malzemenin yerine en geç 7 (yedi) takvim günü
içerisinde standardına uygun beton ve betonarme büzleri herhangi bir ilave bedel talep etmeksizin
teslim edecektir.
– İhale konusu mallar; Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Ardıçlık Deposuna teslim edilecektir.
-Malzemenin yüklenmesi, nakli, boşaltılması ve uygun şekilde istif edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.
-Malzemenin nakli, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili Kanunlara uygun olarak yapılacaktır.
– İşin süresi içerisinde her türlü işçi sağlığı ve iş güvenliği yükümlülükleri yükleniciye aittir
-Yükleme, boşaltma, istif sırasında her türlü güvenlik önlemini almak yüklenicinin sorumluluğundadır.
-İş mahallinde her türlü çevre emniyet tedbirlerinin alınması, uyarıcı levhaların bulundurulması,
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanunlara ait olan ikincil
mevzuatlara uygun olarak gerekli tüm önlemlerin alınmasından, yükleme-nakil-boşaltma-istif sırasında
vuku bulacak kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan, can ve mal kaybından
ve üçüncü şahıslara karşı yapılacak her türlü zararlardan yüklenici doğrudan doğruya sorumludur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ