Taşköprülülerin Buluşma Adresi Taşköprü Postası'na Hoşgeldiniz -
$ DOLAR → Alış: 6,79 / Satış: 6,81
€ EURO → Alış: 7,40 / Satış: 7,43

İLAN : TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ

İLAN : TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI   MALMÜDÜRLÜĞÜ
  • 14.09.2017
  • 3.085 kez okundu
1-Aşağıda bilgileri verilen taşınmazların satışı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Taşköprü Malmüdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL
İLÇESİ MAHALLE / KÖY ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m²) VASFI (CİNSİ) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Taşköprü Köçekli Köyü 191 58 289,03 Arsa İmarsız 7850,00 1570,00 26.09.2017 09:30
Taşköprü Köçekli Köyü 198 1 181,88 Arsa İmarsız 4.950,00 990,00 26.09.2017 09:45
Taşköprü Köçekli Köyü 192 10 306,80 Arsa İmarsız 8.300,00 1.660,00 26.09.2017 10:00
Taşköprü Alaseki Köyü 127 5 478,51 Hali Arazi İmarsız 7.900,00 1580,00 26.09.2017       10:15
Taşköprü Çiftlik köyü 154 2 97,78 Hali Arazi    İmarsız       2.200,00               440,00 26.092017 10:30
Taşköprü Çiftlik köyü 157 8 233,00 Hali Arazi    İmarsız       5.500,00               1.100,00 26.09.2017       10:45
Taşköprü Çiftlik köyü 157 9 244,36 Hali Arazi    İmarsız       5.500,00              1.100,00 26.09.2017       11:00
Taşköprü Çiftlik Köyü 157 7 240,12 Hali Arazi    İmarsız       5.450,00              1.090,00 26.09.2017       11:15
Taşköprü Kapaklı Köyü 183 73 719,62 Hali Arazi    İmarsız     10.795,00              2.159,00 26.09.2017      11:30
Taşköprü Kapaklı Köyü 121 5 1.300,74 Hali Arazi    İmarsız     20.162,00              4032,40 26.09.2017      11:45
Taşköprü Kapaklı Köyü 136 11 1.856,36 Hali Arazi    İmarsız     27.850,00              5.570,00 26.09.2017      12:00
Taşköprü Aşağı Çayırcık Köyü 104 4 20.511,73/ 5.511,73(Hisseli) Tarla    İmarsız     17.400,00               3.480,00 26.09.2017       12:15
Taşköprü Küçüksu Köyü 186 12 1.444,27 Ham Toprak    İmarsız     26.800,00              5.360,00 26.09.2017      14:15
Taşköprü Arslanlı 212 75 889,04 Ham Toprak    İmarsız    15.000,00               3.000,00 26.09.2017      14:45
İhaleye katılacak isteklilerin;
  1. a) İhalesine girecekleri taşınmazın hizasında belirtilen Geçici Teminatlarını yatırdıklarına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit İçi olması ve teyit yazısınında ibrazı gerekir.)
  1. b) Gerçek kişilerin; Yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesi, aslını ibraz etmek suretiyle Nüfus Cüzdanı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini,
  1. c) Tüzel kişilerin ise; İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
  1. d) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve ( b ) maddesinde istenen tüm belgeleri,
  1. e) İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, (5403 sayılı Kanun kapsamında olup, bölünmez büyüklüğün altında kalan   taşınmaz mallar hariç) İhale başlama saatine kadar Komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Taşköprü Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak, taşıt ise bulunduğu yerde görülebilir.
Faks ve elekronik postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
Bu ihaleye ilişkin bilgiler ayrıca Defterdarlığımızın www.kastamonudefterdarligi.gov.tr adresinden, Türkiye genelindeki ihale bilgileri ise www.milliemlak.gov.tr internet adresinden görülebilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ