Reklam
Reklam
Taşköprülülerin Buluşma Adresi Taşköprü Postası'na Hoşgeldiniz -
$ DOLAR → Alış: 5,88 / Satış: 5,90
€ EURO → Alış: 6,63 / Satış: 6,65

KOBİ’LER İÇİN KAÇIRILMAZ FIRSAT

KOBİ’LER İÇİN KAÇIRILMAZ FIRSAT
  • 18.05.2018
  • 578 kez okundu
Reklam

 

DİSİPLİN BAŞLIĞI: EKONOMİ FİNANS

YAZAR: ARZU YÜKSEL 

 arzuyukselsmmm@gmail.com
KAYNAK : www.kosgeb.gov.tr
TAHMİNİ SAYFA SAYISI: 3

 

KOBİ’LER İÇİN KAÇIRILMAZ FIRSAT

Ön yargılarından arınan kobiler Kobi-Gel ile gelişiyor…

KOSGEB in kobiler için sağlamış olduğu 15 destek programından olan, sınırlı süreli, proje bazlı destek programı 24 Nisan – 22 Haziran tarihleri arasında proje başvurularının yapılabilmesi için siz sevgili kobilere sistemini açmıştır. Var olan imalat ve yazılım işletmenizi daha rekabetçi ve daha üretken bir hale getirebilmek için yapmanız gereken harcamaları iller bazında belli ölçülerde ve belli konularda destekliyor. Tek yapmanız gereken www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen genel şartlara uygun olarak projenizi hazırlamanız veya güvenilir proje danışmanlarına hazırlatmanız.

2017 yılında 7.589 kobi-gel projesi onaylandı 2018 yılı içinde projesini hazırlayıp başvurusunu yapması için yeni cesur kobileri beklenmektedir.

Eğer sizinle aynı şartları taşıyan birileri bu desteği alabilmiş ise neden sizde alamayasınız ki,

Kosgeb’in vermiş olduğu destekler arasında projeye dayalı olanlarının temel amacı kendine güvenen ne yapmak istediğini bilen yenilikçi kobilerin seçilmesi yatmaktadır… Öyleyse önce biz bu şartları taşıyor muyuz diye sormalıyız….Kendime güveniyor muyum ? Ne yapmak istediğimi biliyor muyum? Yeniliğe açık mıyım?

Eğer soruların cevaplarından birinde hayır var ise neden destek alamadığınız konusunda hayıflanmak yerine şartlarınızı yeniden revize edin. Eğer sorulan soruların cevaplarının hepsi evet ise okumaya devam edin ve projenizin başına geçin.

Sizlere bu süreci kısaca özetleyeceğim,

Programdan yararlanma koşulları nelerdir ?

1) Programdan yararlanmak için; KOSGEB veri tabanında kayıtlı, aktif durumda olan, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler proje başvurusu yapabilir.

2) KOSGEB veri tabanında yer almak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden kobi bilgi beyannamesi ve kobi bilgi dökümanını doldurarak KOSGEB veri tabanına kaydını yapar. İşletme bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesi’ni ekleyerek uygulama birimine teslim eder. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB veri tabanına kaydı tamamlanır. Zaten veri tabanına kaydınız mevcut ise güncel olup olmadığından emin olmalısınız [onaylı son mali yıla ilişkin kobi bilgi beyannamesi gerekir]

3) NACE REV 2. sınıflamasına göre; Ek’teki “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”nde belirtilen sektörlerde imalat yapmakta olan işletmeler başvurabilecektir. Istanbul ili sanayi sektörü matrisinde yer alan NACE kodları şunlardır:

 

KASTAMONU 16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden 1
KASTAMONU 10 Gıda ürünlerinin imalatı 2
KASTAMONU 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 3
KASTAMONU 31 Mobilya imalatı 4
KASTAMONU 13 Tekstil ürünlerinin imalatı 5
KAYSERİ

 

 

Not: Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına

tabidir. KOSGEB veri tabanında kayıtlı il bilgisi, imalat yerinin bulunduğu ilden farklı olan

işletmeler önce kaydını imalat yerindeki KOSGEB Müdürlüğü’ne aldırmalıdır.

 

4)  Matriste yer almasa dahi NACE 21, 26, 30.3 kod numaralı yüksek teknolojili imalat

sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve 62 kod numaralı yazılım sektörü işletmeleri

tüm illerde başvurabilecektir .

5)  İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat sektörlerinde veya yazılım

sektöründe ise; 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, kobi

beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Not: 2018 yılında nevi değişikliği

yapan işletmeler, proje başvuru formunda işletmenin 2017 yılındaki satış hasılatı ve

çalışan sayısı verilerini beyan edebilecektir. 2017 yılında nevi değişikliği yapan

işletmeler, proje başvuru formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide

verilerini beyan edebilecektir.

 

. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda

belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kriteri dikkate alınmaz.

  • Başvuracak tüm işletmelerin 2017 yılında bilanço esasına göre defter tutması ve 2017

yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2017 yılı net satış hasılatını aşamaz.

 

Proje başvurusu nasıl yapılır?

1) İşletme, Proje Teklif Çağrısında belirtilen hususları dikkate alarak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Başvuru Formunu Sistem üzerinden doldurur.

 

2) Başvuru sırasında; Proje Teklif Çağrısında yer alan başvuru koşullarından, Sistem tarafından alınması mümkün olan bilgilere göre kontrol yapılır ve bu koşulları taşımayan işletmelerin Proje başvurusu yapması Sistem tarafından engellenir.

 

3) Proje başvurusunu tamamlayan işletme başvuruya esas ek belgeleri Sisteme yükler ve başvurusunu onaylar.

 

4) Proje Teklif Çağrısında ilan edilen son başvuru tarihine kadar başvurusunu Sistem üzerinden onaylamayan işletmelerin projeleri değerlendirmeye alınmaz.

 

5) İşletmenin talebi halinde, Proje başvuruları ilan edilen son başvuru tarihine kadar, ilgili Uygulama Birimi tarafından Sistem üzerinden düzenlemeye açılabilir.

Proje süresi, destek üst limit ve oranı

1) Program kapsamında desteklenecek proje süresi azami 36 (otuz altı) aydır. Hazırlanacak projelerde asgari ve azami proje süreleri Proje Teklif Çağrısında belirtilir. Desteklenecek projelerde Proje süresini, projenin niteliğine göre Kurul belirler. Kurul kararı ile 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilir.

 

2) Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL ve geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL olmak üzere azami 1.000.000 (birmilyon) TL’dir.

Çağrı Bütçesi İmalat sanayi işletmeleri için: 500.000.000 TL | Yazılım sektörü işletmeleri için: 200.000.000 TL Toplam: 700.000.000 TL

 

3) Programın destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış) olup; 3., 4., 5., ve 6. Bölgelerde bu oran % 80 (seksen) olarak uygulanır.

4) Geri ödemeli destek ödemesinin yapılabilmesi için, destek ödemesinden önce işletmeden

destek tutarı kadar teminat alınır.

5) Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 6

(altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır.

Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

Uygun proje konuları

Projenin “rekabet gücünü geliştirme” genel teması ile ilişkili aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını

birlikte içermesi ve proje hedef/ faaliyetlerinin seçilen strateji(ler) paralelinde oluşturulması gerekmektedir.

Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve

devreye alma

Strateji 2. Ürün kalitesini ve/veya katma değerini arttırma

Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme

Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma

Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka,

ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları,

bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde; tasarım ve ürün geliştirme

yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

Bilmeniz gereken ve izlemeniz gereken süreç kısaca bunlardan ibaret ve acele etmeniz gerekiyor.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ